ทุกคน ควรเกื้อกูลแก่กัน

ทุกคน ควรเกื้อกูลแก่กัน

ภูตํ เสสํ ทยิตพฺพํ อ่านว่า พูตัง เสสัง ทะยิตับพัง

เพิ่มเพื่อน