ความอยาก ทำให้คนต้องวิ่งวุ่น

ความอยาก ทำให้คนต้องวิ่งวุ่น

อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ อ่านว่า อิจฉา นะรัง ปะริกัดสะติ

เพิ่มเพื่อน