ถ้าจะทำ ทำให้เต็มที่และดีที่สุด

ถ้าจะทำ ทำให้เต็มที่และดีที่สุด

กยิรา เจ กริยาเถนํ อ่านว่า กะยิรา เจ กะริยาเถนัง

เพิ่มเพื่อน