ติตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น

ติตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น

ยทตฺตครหิ ตทกุพฺพมาโน อ่านว่า ยะทัตตะคะระหิ ตะทะกุพพะมาโน

เพิ่มเพื่อน