ความเพียรพยายามเพื่อสามัคคีกัน ให้เกิดความสุข

ความเพียรพยายามเพื่อสามัคคีกัน ให้เกิดความสุข

สมคฺคานํ ตโป สุโข อ่านว่า สะมัคคานัง ตะโป สุโข

เพิ่มเพื่อน