กล่าววาจางาม ย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จ

กล่าววาจางาม ย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จ

โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ อ่านว่า โมกโข กัลยานิยา สาทุ

เพิ่มเพื่อน