ความโกรธ ย่อมก่อความพินาศ

ความโกรธ ย่อมก่อความพินาศ

อนตฺถชนโน โกโธ อ่านว่า อะนัดถะชะนะโน โกโท

เพิ่มเพื่อน