ควรกล่าววาจาไพเราะ ที่มีประโยชน์

ควรกล่าววาจาไพเราะ ที่มีประโยชน์

สณฺหํ คิรํ อตฺถวตึ ปมุญเจ อ่านว่า สันหัง คิรัง อัดถะวะติง ปะมุนเจ

เพิ่มเพื่อน