ถ้าจะทำ ก็พึงทำให้จริง

ถ้าจะทำ ก็พึงทำให้จริง

กยิรา เจ กริยาเถนํ อ่านว่า กะยิรา เจ กะริยาเถนัง

เพิ่มเพื่อน