พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง

พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง

รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ อ่านว่า รักเขยยานาคะตัง ภะยัง

เพิ่มเพื่อน