มีศรัทธาที่มั่นคง นำความสุขมาให้

มีศรัทธาที่มั่นคง นำความสุขมาให้

สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา อ่านว่า สุขา สัทธา ปะติดฐิตา

เพิ่มเพื่อน