ผู้ดื่มด่ำในธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

ผู้ดื่มด่ำในธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

ธมฺมปีติ สุขํ เสติ อ่านว่า ธัมมะปีติ สุขัง เสติ

เพิ่มเพื่อน