งานใดควรทำ พึงพูดถึงงานนั้น

งานใดควรทำ พึงพูดถึงงานนั้น

ยญฺหิ กริยา ตญฺหิ วเท อ่านว่า ยันหิ กะริยา ตันหิ วะเท

เพิ่มเพื่อน