การระมัดระวังใจ เป็นสิ่งดี

การระมัดระวังใจ เป็นสิ่งดี

มนสา สํวโร สาธุ อ่านว่า มะนะสา สังวะโร สาธุ

เพิ่มเพื่อน