ผู้บูชา ย่อมได้บูชาตอบ

ผู้บูชา ย่อมได้บูชาตอบ

ปูชโก ลภเต ปูชํ อ่านว่า ปูชะโก ละภะเต ปูชัง

เพิ่มเพื่อน