ตนเองนั่นแหล่ะ เป็นสิ่งสำคัญ

ตนเองนั่นแหล่ะ เป็นสิ่งสำคัญ

อตฺตา ว เสยฺโย ปรมา อ่านว่า อัตตา วะ เสยโย ปะระมา

เพิ่มเพื่อน