การปกครองที่ชอบธรรม ย่อมสำเร็จประโยชน์

การปกครองที่ชอบธรรม ย่อมสำเร็จประโยชน์

สาธุ ธมฺมรุจี ราชา อ่านว่า สาธุ ธัมมะรุจี ราชา

เพิ่มเพื่อน