จงตรวจสอบตนด้วยตนเอง

จงตรวจสอบตนด้วยตนเอง

ปฏิมํเสตมตฺตนา อ่านว่า ปฏิมังเสตะมัดตะนา

เพิ่มเพื่อน