ชีวิตนี้ น้อยนัก

ชีวิตนี้ น้อยนัก

อปฺปํ วต ชีวิตํ อิทํ อ่านว่า อัปปัง วะตะ ชีวิตัง อิทัง

เพิ่มเพื่อน