เมื่อความสำเร็จยังไม่มาถึง ไม่พึงพูดโอ้อวด

เมื่อความสำเร็จยังไม่มาถึง ไม่พึงพูดโอ้อวด

อปฺปตฺโต โน อุลฺลเป อ่านว่า อัปปัตโต โน อุลละเป

เพิ่มเพื่อน