จงเดินตามพ่อ ที่ดำเนินไปแล้ว

จงเดินตามพ่อ ที่ดำเนินไปแล้ว

ยาตานุยายี จ ภวาหิ มาณว อ่านว่า ยาตานุยายี จะ ภะวาหิ มานะวะ

เพิ่มเพื่อน