คนพาลมักทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ

คนพาลมักทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ

อธุรายํ นิยุญฺชติ อ่านว่า อะธุรายัง นิยุนชะติ

เพิ่มเพื่อน