ควรกล่าวแต่วาจามีประโยชน์

ควรกล่าวแต่วาจามีประโยชน์

วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณึ อ่านว่า วาจัง มุนเจยยะ กัลยานิง

เพิ่มเพื่อน