การพูดเกินขอบเขต ไม่เกิดผลดี

การพูดเกินขอบเขต ไม่เกิดผลดี

น กิเรว สาธุ อติเวลภาณี อ่านว่า นะ กิเรวะ สาทุ อะติเวละพานี

เพิ่มเพื่อน