ผู้ที่ฟังมาก ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ผู้ที่ฟังมาก ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ปฏิสงฺขานพลา พหุสฺสุตา อ่านว่า ปะติสังขานะพะลา พะหุดสุตา

เพิ่มเพื่อน