ความดีที่ตนทำ ย่อมตามคุ้มครอง

ความดีที่ตนทำ ย่อมตามคุ้มครอง

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ อ่านว่า ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง

เพิ่มเพื่อน