ปัญญา เป็นเครื่องปกครองตัว

ปัญญา เป็นเครื่องปกครองตัว

ปญฺญา เจนํ ปสาสติ อ่านว่า ปัญญา เจนัง ปะสาสะติ

เพิ่มเพื่อน