ปัญญา ย่อมเกิดเพราะการใช้

ปัญญา ย่อมเกิดเพราะการใช้

โยคา เว ชายะเต ภูริ อ่านว่า โยคา เว ชายะเต ภูริ

เพิ่มเพื่อน