คนพาล ชอบจ้องหาความผิดคนอื่น

คนพาล ชอบจ้องหาความผิดคนอื่น

อุชฺฌตฺติพลา พาลา อ่านว่า อุชชัดติพะลา พาลา

เพิ่มเพื่อน