บัณฑิต ชอบพิจารณาความผิดของตน

บัณฑิต ชอบพิจารณาความผิดของตน

นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา อ่านว่า นิชชัดติพะลา ปัณฑิตา

เพิ่มเพื่อน