คนมิได้เป็นคนดี เพราะคำคน

คนมิได้เป็นคนดี เพราะคำคน

น ปเร วจนา มุนิ อ่านว่า นะ ปะเร วะจะนา มุนิ

เพิ่มเพื่อน