คนเราจะเลว ก็เลวเพราะการกระทำ

คนเราจะเลว ก็เลวเพราะการกระทำ

กมฺมุนา วสโล โหติ อ่านว่า กัมมุนา วะสะโล โหติ

เพิ่มเพื่อน