คนมิได้เป็นคนเลว เพราะคำคน

คนมิได้เป็นคนเลว เพราะคำคน

น ปเร วจนา โจโร อ่านว่า นะ ปะเร วะจะนา โจโร

เพิ่มเพื่อน