พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน

พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน

สทตฺถปสุโต สิยา อ่านว่า สะทัตถะปสุโต สิยา

เพิ่มเพื่อน