อย่าพึงพอใจในความชั่ว

อย่าพึงพอใจในความชั่ว

น ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ อ่านว่า นะ ตัมหิ ฉันทัง กะยิราถะ

เพิ่มเพื่อน