เมื่อทำผิด ไม่ควรทำผิดบ่อยๆ

เมื่อทำผิด ไม่ควรทำผิดบ่อยๆ

น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ อ่านว่า นะ นัง กะยิรา ปุนัปปุนัง

เพิ่มเพื่อน