พึงกำหนดเป้าหมายของตนให้ชัด

พึงกำหนดเป้าหมายของตนให้ชัด

อตฺตทตฺถมภิญฺญาย อ่านว่า อัตตะทัตถะมะภิญญายะ

เพิ่มเพื่อน