คนเป็นเพื่อนแต่เวลาดื่มเหล้า ก็มี

คนเป็นเพื่อนแต่เวลาดื่มเหล้า ก็มี

โหติ ปานสขา นาม อ่านว่า โหติ ปานะสขา นามะ

เพิ่มเพื่อน