คนเป็นเพื่อนแต่ปากว่า ก็มี

คนเป็นเพื่อนแต่ปากว่า ก็มี

โหติ สมฺมิยสมฺมิโย อ่านว่า โหติ สัมมิยะสัมมิโย

เพิ่มเพื่อน