ใต้ร่มพระบารมี ย่อมมีแต่ความสุข

ใต้ร่มพระบารมี ย่อมมีแต่ความสุข

ตโต อาจริโย รญฺโญ อ่านว่า ตะโต อาจะริโย รัญโญ

เพิ่มเพื่อน