ความรู้จักบุคคล ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

ความรู้จักบุคคล ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

ปุคฺคลญฺญุตา สทา สาธุ อ่านว่า ปุคคะลัญญุตา สะทา สาธุ

เพิ่มเพื่อน