แต่ชื่อและสกุล หาเสื่อมสลายไม่

แต่ชื่อและสกุล หาเสื่อมสลายไม่

นามโคตฺตํ น ชีรติ อ่านว่า นามะโคดตัง นะ ชีระติ

เพิ่มเพื่อน