ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ อ่านว่า มัตตัญญุตา สะทา สาธุ

เพิ่มเพื่อน