ความรู้จักตน ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

ความรู้จักตน ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

อตฺตญฺญุตา สทา สาธุ อ่านว่า อัตตัญญุตา สะทา สาธุ

เพิ่มเพื่อน