ความรู้จักเหตุ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

ความรู้จักเหตุ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

ธมฺมญฺญุต สทา สาธุ อ่านว่า ธัมมัญญุต สะทา สาธุ

เพิ่มเพื่อน