คนมีสติ ย่อมขยัน

คนมีสติ ย่อมขยัน

อุยฺยุญชนฺติ สตีมนฺโต อ่านว่า อุย ยุน ชันติ สตีมันโต

เพิ่มเพื่อน