การเลือกแล้วจึงให้ เป็นการดี

การเลือกแล้วจึงให้ เป็นการดี

อปิจ วิเจยฺยทานํปิ สาธุ อ่านว่า อะปิจะ วิเจยยะทานังปิ สาธุ

เพิ่มเพื่อน