การเกิดขึ้นของผู้รู้ นำความสุขมาให้

การเกิดขึ้นของผู้รู้ นำความสุขมาให้

สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโท อ่านว่า สุโข พุทธานัง อุปปาโท

เพิ่มเพื่อน