การฟังพระสัทธรรม นำความสุขมาให้

การฟังพระสัทธรรม นำความสุขมาให้

สทฺธมฺมสฺสวนํ สุขํ อ่านว่า สัทธัมมัสสะวะนัง สุขัง

เพิ่มเพื่อน