ภัย ย่อมมากจากคนคุ้นเคยกันนั่นเอง

ภัย ย่อมมากจากคนคุ้นเคยกันนั่นเอง

วิสฺสาสา ภยมเนวติ อ่านว่า วิดสาสา ภะยะมะเนวะติ

เพิ่มเพื่อน